Escola bressol
De 0 a 3 anys

C/ Princesa, 95
08402 Granollers


La Cabana és un projecte nascut de la il·lusió, la passió per la infància i la reflexió sobre la tasca educativa.
Ens recolzen 15 d’anys d’experiència a l’escola bressol El Petit Príncep de Granollers.


Volem ampliar la nostra mirada i situar l’infant com a protagonista del seu propi aprenentatge.
Cada projecte o escola d’educació viva té uns valors propis que la fan especial. Els nostres també ho són.

La Cabana és una escola:

  • Poc massificada.
  • D’espais plàcids, diàfans, lluminosos, lliures, vius i saludables.
  • Ple d’objectes i materials purs i naturals, dissenyats per a l’exploració i manipulació dels infants.
  • Amb un equip docent que acompanya l’infant en els seus reptes diaris (perquè la curiositat és el motor de l’aprenentatge i la llibertat ha de ser responsable).
  • Que afavoreix l’agrupament espontani dels infants a partir en els seus interessos i afinitats.
  • On l’atenció a l’infant és a través de la llibertat de moviment.
  • Amb un teixit educatiu basat en l’acceptació i el respecte per la persona.
  • Sense un pla de contingut preestablert, sense activitats obligatòries, sense guies o programes però amb una orientació personalitzada.
  • Propera i formativa, perquè estableix una relació molt estreta amb les famílies i les ajuda en el procés educatiu dels infants.

La Cabana és més que una escola.
La Cabana és un espai ple de vida pels infants.

Per La Cabana, «aprenentatge» és tot allò que parteix d’un impuls propi, tota experiència motivada intrínsecament, sense conducció dels adults i que engloba totes les dimensions de la persona:
psicomotrius, emocionals, socials i cognitives.

I podràs gaudir de LA REGADORA, un espai pels infant i les famílies com no n’hi ha cap altre a Granollers.

Si vols rebre mès informació, possa’t en contacte: